skontaktuj się z nami
 
      Oferta
Pojemniki na odpady
Łańcuchy robocze
Koła łańcuchowe
AKTUALNOŚCI
Usługi
Galeria
      Kontakt
Mapa dojazdowa
kontakt
 
     różne
         
 

Pojemnik do gromadzenia materiałów różnych

Pojemniki typu LIN


I. PRZEZNACZENIE
Pojemnik typu LIN przystosowany jest do gromadzenia, transportowania, przechowywania i dozowania różnych materiałów np.: - farby drukarskie, farby wodne, roztwory farbiarskie, itp., - granulaty, materiały sypkie, itp.

II. DANE TECHNICZNE

 Typ pojemnikaLIN 1000  LIN 500

 Pojemność (L) 

960  500

 Ciężar własny (kg)

212  165

 Dop. ciężar całkowity (kg) 

1180 670 

 Ciś. Pomiarowe (kPa) 

20 20 

 Gatunek materiału 

St3s St3s 

 Minimalna gr. ścian (mm) 

 2,002,00 

 Średnica wlewu (mm) 

490 400 

 Średnica zaworu dolnego

1¨ do 4¨ 1¨ do 4¨  

 Wymiary gabarytowe 

1020x1220x1650 810x1020x1550 

 

III. OPIS KONSTRUKCJI 
Pojemnik typu LIN wykonany jest z blach i profili stalowych w gatunku St3S lub OH18N9. Korpus pojemnika malowany w kolorze RAL według uzgodnień z odbiorcą. Rama pojemnika jest cynkowana ogniowo. Pojemnik posiada szczelną pokrywę z uszczelką olejoodporną dociskaną zamknięciami śrubowymi oraz wsporniki umożliwiające składowanie do wysokości max. 1+ 1.
W dolnej części korpusu pojemnika montowane są zawory spustowe kulowe lub klapowe w wielkościach i ilościach uzgodnionych z odbiorcą.

IV. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE
Pojemnik LIN należy eksploatować zgodnie z przeznaczeniem. Transportowanie pojemnika może odbywać się za pomocą wózka widłowego lub żurawika do tego celu służą specjalne kieszenie i uchwyty.
Wymagania szczegółowe:

 • na czas transportu i składowania pokrywa górna oraz zawory dolne powinny być zamknięte a zawory dodatkowo zabezpieczone pokrywkami zewnętrznymi nakręcanymi na końcówki zaworów,
 • podczas opróżniania pojemnika górna pokrywa powinna być otwarta,
 • podczas zalewania pojemnika dolne zawory powinny być szczelnie zamknięte i zabezpieczone pokrywami zewnętrznymi.

Pojemnik wychylny

 

I. PRZEZNACZENIE
Pojemnik przeznaczony jest do zbierania odpadów jak: sypkich granulatów, brykietów, kęsów itp., złomu metalowego ( odpady z pilarek, tokarek, wiertarek ) itp., odpadów drewnianych, szmat, opakowań szklanych, plastikowych, papierowych, tekturowych itp. Transportowanie pojemnika w wersji standard odbywa się wózkiem widłowym – do tego celu służą specjalne kieszenie w podstawie pojemnika. Przy zamontowaniu do pojemnika kół jezdnych pojemnik można przemieszczać ręcznie.

UWAGA: Nie zezwala się na używanie pojemnika od innych celów niż jak podano w instrukcji.

II. OPIS KONSTRUKCJI
Pojemnik wykonany jest z blach stalowych 3mm w gatunku St3S. Skrzynia pojemnika blokowana jest z podstawą układem hak – zaczep – dźwignia. Po zwolnieniu układu system wyładowczy ( układ pręt – krzywka ) powoduje samoczynne wychylanie się skrzyni pojemnika. Całość po zmontowaniu pokryta jest farbą w kolorze wg uzgodnienia z odbiorcą. W kieszeniach podstawy dolnej wykonano otwory do zamontowania kół jezdnych.

III. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE.
Pojemnik należy eksploatować zgodnie z przeznaczeniem.
Szczególne zalecenia: 

 • skrzynia pojemnika może być napełniona ręcznie lub w inny sposób.
  UWAGA: nie wrzucać ciężkich lub ostrych przedmiotów o dużym gabarycie do środka. Może ulec uszkodzeniu podłoga skrzyni,
 • przy napełnianiu układ blokujący powinien być zblokowany ze skrzynią pojemnika,
 • widełki podnośnika włożyć w całości do kieszeni podstawy – wystająca krawędź. Kieszeń ma być za widełkami,
 • jeśli jest sznur to zahaczyć go do uchwytu obsługującego,
 • transport zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
 • podczas transportu nie należy jechać za szybko,
 • podczas wyładunku w bezpośrednim otoczeniu pojemnika nie mogą się znajdować żadne osoby,
 • podczas podnoszenia i opuszczania pojemnika w bezpośrednim otoczeniu nie mogą się znajdować żadne osoby,
 • podnieść skrzynię na wysokość wyładowczą,
 • pochylić maszt podnośnika trochę do tyłu (w stronę podnośnika)
 • powoduje to proste odblokowanie,
 • odblokować skrzynię przez pociągnięcie za sznur przy uchwycie,
 • pochylić maszt podnośnika do przodu (od podnośnika) skrzynia z przodu zrobi ruch jak gdyby była na kółkach,
 • poczekać aż skrzynia się opróżni,
 • pochylić maszt podnośnika do tyłu, skrzynia zrobi ruch do tyłu i wpadnie w swoje pierwotne położenie.

UWAGA: Przed przystąpieniem do transportowania pojemnika sprawdzić czy skrzynia została zblokowana z podstawą. Zawieźć pojemnik na miejsce przeznaczenia.

IV. DANE DOTYCZĄCE WÓZKA WIDŁOWEGO.
Przy transportowaniu pojemnika używać tylko wózka który ma sprawny mechanizm podnoszenia i opuszczania. Sprawdzić wg poniższej tabeli dane wózka czy możliwości podnoszenia są wystarczające. Minimalny udźwig wózka musi być większy od maksymalnej wagi napełnionego pojemnika.

 TypŚrodek ciężkości Pojemnik
(mm)
 
Max. waga całkowita
(pojemnik + max. wypełnienie)
 

 AKB 300

595  585

 AKB 500

595  905

 AKB 750

625 1215 

 AKB 1000

670 1235 

 AKB 1250

690 1495 

 AKB 1500

690 1760 

 

Należy używać właściwych wideł do transportu pojemnika. Wymiary wejścia wideł podano w „Tabeli wymiarowej” wymiar „S”.

Tabela wymiarowa

Typ Pojem. (L) L (mm) B (mm) nbsp;H (mm) A (mm) S (mm) Ciężar (kg) 

 AKB 300 

300 1340 820 845 1065 475 120 

 AKB 500

500 13401100 845 1065 775 137 

 AKB 750 

750  1390 1180 1050 1285 795 184

 AKB 1000 

1000 1500 1290 1160 1385 795 213

 AKB 1250

1250 1565 1335 1250 1385 795 226 

 AKB 1500

1500

1565 

1565 

1250

1385 

795

243

 AKB 2000

20001565 20641250 1385 795 275

Pojemnik typu ASF • przeznaczenie
 • dane techniczne
 • opis konstrukcji
 • zalecenia eksploatacyjne 

I. PRZEZNACZENIE
Pojemnik przystosowany jest do przechowywania materiałów płynnych

II.DANE TECHNICZNE

Typ pojemnikaASF-1000 ASF-600ASF-450ASF-D1000

 Pojemność (L) 

990 600 450 915 

 Ciężąr właśny (kg)

240 201 180 335 

 Dop. ciężar całkowity (kg)

1460 930720 1460 

 Dop. ciężar piętrowania (kg)

5450 3450 2700 5450 

Ćiśnienie pomiarowe (kPa)

3535 35 35 

Gatunek materału skrzyni

St3s St3s St3s St3s 

Min. grubość płaszcza

3,0 3,0 3,0 3,0 

Średnica wlewu (mm) 

490 490 490 490 

 Wymiary gabarytowe (mm)

1000x1200x13581000x1200x10481000x1200x8381200x1000x1358

 

III.OPIS KONSTRUKCJI
Pojemnik wykonany jest z blach i profili stalowych w gat.St3S.
Pojemnik posiada szczelną pokrywę z uszczelką olejoodporną dociskaną do pręta uszczelniającego pięcioma zamknięciami śrubowymi oraz wsporniki umożliwiające składowanie do wysokości max 1 + 1. W górnej podstawie pojemnik posiada zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 0,56 ¸ 0,6 bar. Pokrywa oraz skrzynia jest ocynkowana ogniowo a elementy złączne cynkowane galwanicznie.

IV.ZALECENIA EKSPLOATACYJNE 
Transportowanie pojemnika może odbywać się za pomocą wózka widłowego lub żurawika. Do tego celu służą specjalne kieszenie i uchwyty.
Wymagania szczegółowe:

 • na czas transportu i składowania pokrywa winna być zamknięta,
 • w przypadku uszkodzenia powłoki cynkowanej, uszczelki, zamknięcia, elementów złącznych pojemnik zgłosić do naprawy w zakładzie posiadającym wymagane uprawnienia.

Pojemnik o symbolu handlowym ASP


 

 

 

 

 

 

 

I. DANE TECHNICZNE

Typ pojemnikaASP-800 ASP-600ASP-450ASP-800Ec

 Pojemność (L) 

800 600 450 800 

 Ciężąr właśny (kg)

208 196 173 176 

 Dop. ciężar całkowity (kg)

1648 1280 985 1615 

 Dop. ciężar piętrowania (kg)

5000 3400 2600 5815 

 Gatunek materiału skrzyni

St3s St3s St3s St3s 

 Min. grubość płaszcza (mm) 

3,0 3,0 3,0 2,0 

 Wymiary gabarytowe (mm)

1000x1200x11831000x1200x10531000x1200x7931200x1000x1183

II. OPIS KONSTRUKCJI

 

Pojemnik wykonany jest z blach i profili stalowych w gat.St3S.
Pojemnik posiada szczelną pokrywę z uszczelką olejoodporną zamykaną czterema ryglowymi zamknięciami oraz wsporniki umożliwiające składowanie do wysokości max. 1 + 2.

Do skrzyni i pokrywy zamocowane są elementy podpory, które utrzymują pokrywę w dwóch położeniach: a)częściowo otwartą, b) w dolnym położeniu, oraz sprężyny wspomagające otwieranie.
Pokrywa oraz skrzynia jest ocynkowana ogniowo a elementy złączne galwanicznie.

UWAGA: Pojemnik ASP-800 Ec nie posiada sprężyn wspomagających.

 

 

 

III. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE
Transportowanie pojemnika może odbywać się za pomocą wózka widłowego lub żurawika. Do tego celu służą specjalne kieszenie i uchwyty.
Wymagania szczegółowe: -

 • w eksploatacji pojemnika zalecane są worki foliowe ( min.grubość folii 0,1 mm ), które wkładamy do środka skrzyni i mocujemy na 9 zaczepach, -
  w trakcie wyładunku odpadów pokrywę zabezpieczyć w dolnym położeniu, -
  na czas transportu i składowania pokrywa winna być zamknięta.